Credelio av Elanco Animal Health

Dette nye alternativet Tick and Flea for Dogs inkluderer den patenterte aktive ingrediensen Lotilaner, som er rettet mot nervesystemets reseptorer av flått og lopper, ikke...