Dyresympatikort fra Portraits of Animals

“Hver gang jeg har mistet en katt, har jeg fått noe i livet mitt - tatt beslutninger om karrieren min, begynt å jobbe i et...