Katter og ungdommer – vi liker dem alle!

Utgiverens merknad: Denne spalten er den sjette i en serie “Countdown” som fremhever det ti 10 -årsjubileum GoodNewspets.com ipadtm -konkurransevinnere, litt av “historien bak historien....